Sense avanços significatius: UGT exigeix un acord en el finançament

Com ja sabeu, avui s’ha produït la tercera reunió del Grup de Treball LOSU en el Ministeri d’Universitats. L’ordre del dia incloïa: 1) Criteris de repartiment de les places de Professor Ajudant Doctor del Programa INTEGRA. 2) Valoració per part de les CCAA de les propostes del Ministeri de finançament del Programa INTEGRA i, si és el cas, plantejament de propostes alternatives per part de les CCAA.

INTEGRA pretén compensar la càrrega docent, rejovenir les plantilles i reduir la precarietat laboral.

Els criteris del repartiment de les 4.200 places, amb la conformitat de les CCAA, donen les següents dades de repartiment per CCAA

Malgrat això, les Universitats han establert en 5.036 places per a aconseguir els objectius del programa INTEGRA. Des d’UGT hem demanat al Ministeri d’Universitats un esforç pressupostari per a assolir aquesta xifra.

És important el desconeixement sobre la situació real de molts treballadors, com a quants associats volen deixar la seva professió i entrar de ple en la carrera docent i investigadora o quants visitants no tenen doctorat. A la UGT fa molt temps que denunciem la falta d’informació respecte a les contractacions de PDI temporal en les Universitats, la qual cosa fa impossible trobar patrons per a solucionar el problema de precarietat en el qual ens trobem.

Finalment, el Ministeri, ha informat del següent:

  • Un increment del 14% del pressupost que l’Estat reparteix a les CCAA, respecte a l’any 2023, fins i tot si no hi hagués Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
  • Respecte a una de les preocupacions expressades per la UGT, la compatibilitat dels substituts, el Ministeri d’Hisenda ha donat el vistiplau per a solucionar el problema, modificant bé la Llei de Compatibilitats, bé la LOSU, a través de la Llei de Pressupostos).
  • Eliminació de la Taxa de Reposició per a 2025.

Aquest Grup de Treball, continuarà reunint-se per a tractar de solucionar els problemes d’altres figures de PDI en precari i del PTGAS, tal com UGT va posar de manifest en la primera reunió.

Us mantindrem informats.

 

Font: Sindicat d’Universitat i Investigació de la UGT-SP (federal)

Comparteix:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram