ANECA. Reunió amb UGT sobre el procediment d’acreditacions.

El passat 1 març ens vam reunir amb la directora de ANECA. Li vam fer arribar les reivindicacions d’UGT, que ja coneixeu i que esperem que es tinguin en compte. De moment, hem avançat en dos punts: • El reconeixement, en les sol·licituds d’acreditació i en l’avaluació de sexennis, es tindran en compte i valorarà […]

Sense avanços significatius: UGT exigeix un acord en el finançament

Com ja sabeu, avui s’ha produït la tercera reunió del Grup de Treball LOSU en el Ministeri d’Universitats. L’ordre del dia incloïa: 1) Criteris de repartiment de les places de Professor Ajudant Doctor del Programa INTEGRA. 2) Valoració per part de les CCAA de les propostes del Ministeri de finançament del Programa INTEGRA i, si […]