Un gran equip!

Xavier Fernández

Olga Santiago

Miguel A. Lambán

Èrica Garcia

Mercè Curto

Montse Garcia-famoso

Jordi Carbó

Yolanda Viñas

Ana Pilar Callejón

Mireia Lindo

M. dels Àngels Moncusí

Xavier Segarra

Anna Santo

Sergi Llurba

Raquel Chaves

Olga Segú

Marta Serrano

Carlos Garcia-Barroso

Susana Aguado

M. Àngels Jiménez

Un gran equip!

Alison Cantos

Jorge Dueñas

Mireia Santo

Anna Santo

Marta Serrano

Hector Simón

Esther Guerrero

Anna Pallarès

Òscar Lorite

Josep Bonet

Xavier Segarra

Montse Garcia-Famoso

La teva elecció és essencial

Els dies 6 i 7 de juny se celebraran, en format d’urna electrònica, les eleccions sindicals a la Universitat Rovira i Virgili. En aquestes eleccions les treballadores i els treballadors de la URV poden escollir els seus representants sindicals per a la defensa dels seus drets laborals i per a la negociació de les condicions laborals.
La millora de les condicions laborals i socials del Personal d’Administració i Serveis (PAS) i del Personal Docent i Investigador(PDI), funcionari i laboral és el nostre compromís essencial.

Som un sindicat de classe!

Per què votar la candidatura de la UGT?

La Unió General de treballadores i treballadors (UGT) és un sindicat de classe que té una llarga trajectòria i experiència en la defensa dels drets laborals i sindicals dels treballadors  i les treballadores a través diàleg social, la negociació col·lectiva, la denúncia i la mobilització social. 135 anys d’història ens avalen.

Som un sindicat de classe!

La UGT és un sindicat fort i ben estructurat, que té la capacitat de negociar i acordar amb els governs i l’administració les millors condicions laborals possibles, no només per als seus afiliats i afiliades, sinó també per al conjunt de persones treballadores.

que coneixem profundament els problemes que ens afecten en el nostre entorn laboral.

per abordar els temes laborals que ens pertoquen com a treballadores i treballadors de la URV.

presents a totes les Universitats Públiques Catalanes i Autonòmiques i formem part de la Confederació Sindical Internacional (CSI).

solvents i de reconeguda trajectòria professional.

pel que representem. El teu vot és essencial per millorar les nostres condicions de vida i laboral a la URV!

Totes les persones tenim dret a treballar en un entorn que ens proporcioni una sensació de benestar i satisfacció personal.

que promogui de forma efectiva el reconeixement professional, la igualtat, el respecte a la diversitat, la inclusió social, la col·laboració i la creativitat.

que volen una representació sindical progressista, transparent i amb experiència, allunyada del clientelisme sindical i eficaç en la defensa i millora dels drets laborals.

HI EREM, HI SOM I SEREM

L’aigua és una força poderosa que mai deixa de moure’s,
mai deixa de buscar el seu camí.

Margaret Atwood

FULL DE RUTA 2023-2027

La teva elecció és essencial

La millora de les condicions laborals i socials del Personal d’Administració i Serveis (PAS) i del Personal Docent i Investigador (PDI), funcionari i laboral és el nostre compromís essencial. Proposem una sèrie de mesures transversals i específiques de millora per a les persones treballadores, entre les quals destaquem les següents:

Millora de les condicions laborals

Augment de plantilla, reducció de la precarietat laboral, estabilització, formació i actualització professional. Desenvolupament de la carrera professional horitzontal i la valoració del tots els llocs de treball. Retribució justa i digna. Eines tecnològiques i informàtiques que simplifiquin i facilitin la nostra tasca, revisió i l’actualització dels processos de gestió i la simplificació de la burocràcia.

Igualtat efectiva entre dones i homes

En tots els àmbits de la vida universitària, condicions laborals i les oportunitats de promoció professional.

Participació i implicació del PAS i el PDI

Mecanismes de participació i consulta dels col·lectius en la presa de decisions.

Conciliació efectiva de la vida personal i laboral

Flexibilitat horària, foment del teletreball i polítiques de benestar laboral.

Salut laboral

Espais segurs, protegits i saludables. Formació integral. Erradicació dels riscos psicosocials. Enquestes periòdiques de clima laboral(mínim cada 3 anys) i mesures correctores.

Mesures de protecció social

Recuperació de l’acció social, millora de les condicions de jubilació, recuperació del complement de jubilació per al PAS Funcionari.

Mesures d’estalvi energètic i protecció delmediambient

Eficiència energètica. Transport sostenible. Gestió de residus. Conscienciació i formació.

Inclusió de la diversitat

Mesures concretes que fomentin la igualtat d’oportunitats en el lloc de treball garantint la seva adequació . Promoure un ambient de treball respectuós i inclusiu que valori la diversitat mitjançant campanyes de sensibilització i formació, en especial referència a les discapacitats psicosocials.

Uneix-te i guanya

Siguis PAS o PDI, laboral o funcionari i independentment de les teves condicions personals, la UGT de Catalunya és el sindicat que millor pot ajudar-te a defensar els teus drets, actuar de forma representativa i negociar les millors condicions laborals, els convenis col·lectius, i pots sentir-te informat i accedir a serveis sindicals i laborals d’alt valor afegit.

Eixos principals

 • La transparència i el compliment normatiu dels processos de provisió dels llocs de treball.
 • La plena inclusió laboral de les persones amb discapacitat. Pautes que suposin canvis reals en la inclusió de les treballadores treballadors amb discapacitat. Adaptació dels llocs de treball per evitar discriminacions indirectes.
 • La defensa de tots els llocs de treball. No a l’externalització de serveis!!!!
 • El protocol de no-discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
 • La creació d’ocupació estable i estructural que solucioni el problema de la greu manca de personal. Noves places d’acord amb els servei públic i de qualitat que ha d’oferir la URV
 • L’Enfortiment de la negociació col·lectiva.
 • Universitat Pública, autònoma i de qualitat.

Eixos principals

 • La recuperació del complement de Jubilació per al PTGAS Funcionari. 
 • La recuperació del complement de productivitat i dels ajuts corresponents als fons d’acció social. 
 • La defensa de tots els llocs de treball. No a l’externalització de serveis!!!!
 • L’Enfortiment de la negociació col·lectiva.
 • Universitat Pública, autònoma i de qualitat.

Eixos principals

 • La vigilància de la salut i la millora  del clima laboral, amb especial referència a les mesures correctores dels riscos psicosocials. Salut laboral des de la perspectiva de gènere i de la inclusió de la diversitat. Enquestes periòdiques de clima laboral (mínim cada 3 anys)
 • La defensa de tots els llocs de treball. No a l’externalització de serveis!!!!
 • La revisió dels protocols d’assetjament sexual i laboral diferenciats i amb tots les garanties.
 • El protocol de no-discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
 • Negociació, revisió i implementació efectiva de les mesures recollides en el Pla d’Igualtat.
 • L’Enfortiment de la negociació col·lectiva.
 • Universitat Pública, autònoma i de qualitat.

Eixos principals

 • La revisió de tots els llocs de treball del Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis de la URV.  Mesures per a erradicar les sobrecàrregues de treball.
 • La carrera professional horitzontal per al Personal Tècnic i de Gestió, d’Administració i Serveis (PTGAS). 
 •  Cap a les 32h setmanals. Compensació de les hores extraordinàries voluntàries 1h normal=1,5h lliures de servei; 1h festiva: 1h 45’ lliures de servei; 1h nocturna: 1h 45’ lliures de servei.
 • La reducció de jornada voluntària per al PTGAS majors de 60 anys
 • La jubilació parcial com una de les mesures de jubilació del PAS funcionari (PTGAS) a l’art 67 recollides al TREBEP.
 • El compliment per part de la URV de l’exercici del dret a la Jubilació parcial del PAS Laboral, recollida en el seu conveni  col·lectiu. 
 • La recuperació del complement de Jubilació per al PAS Funcionari. 
 • La recuperació de la retallada del 5% global de les retribucions que se’ns descompten, des de l’any 2010, de les pagues extraordinàries.
 • El reconeixement dels drets retributius del personal interí.
 • La transparència i el compliment normatiu dels processos de provisió dels llocs de treball.
 • La vigilància de la salut i la millora  del clima laboral, amb especial referència a les mesures correctores dels riscos psicosocials. Salut laboral des de la perspectiva de gènere i de la inclusió de la diversitat. Enquestes periòdiques de clima laboral (mínim cada 3 anys)
 • La plena inclusió laboral de les persones amb discapacitat. Pautes que suposin canvis reals en la inclusió de les treballadores treballadors amb discapacitat. Adaptació dels llocs de treball per evitar discriminacions indirectes.
 • La revisió, adequació i millora de la Normativa Única del PAS (NUP).
 • La revisió, adequació i millora del Manual d’Estructura Organitzativa de la URV (MEO).
 • La defensa de tots els llocs de treball. No a l’externalització de serveis!!!!
 • El Reglament de permutes internes que permeti la mobilitat voluntària i efectiva dins de la URV.
 • La creació d’ocupació estable i estructural que solucioni el problema de la greu manca de personal. Noves places d’acord amb els servei públic i de qualitat que ha d’oferir la URV
 • L’Enfortiment de la negociació col·lectiva.
 • Universitat Pública, autònoma i de qualitat.

Eixos principals

 • La transparència i el rendiment de comptes de la nostra acció sindical.
 • La revisió, adequació i millora de la Normativa Única del PAS (NUP).
 • La revisió, adequació i millora del Manual d’Estructura Organitzativa de la URV (MEO).
 • La defensa de tots els llocs de treball. No a l’externalització de serveis!!!!
 • El Reglament de permutes internes que permeti la mobilitat voluntària i efectiva dins de la URV.
 • L’Enfortiment de la negociació col·lectiva.
 • Universitat Pública, autònoma i de qualitat.

Eixos principals

 • La vigilància de la salut i la millora  del clima laboral, amb especial referència a les mesures correctores dels riscos psicosocials. Salut laboral des de la perspectiva de gènere i de la inclusió de la diversitat. Enquestes periòdiques de clima laboral (mínim cada 3 anys)
 • Seguir avançant en mesures de conciliació de la vida personal i laboral. L’ avenç en la gestió flexible del temps de treball. Espais de lactància en condicions i amb totes les garanties de seguretat i higiene.
 • La creació d’ocupació estable i estructural que solucioni el problema de la greu manca de personal. Noves places d’acord amb els servei públic i de qualitat que ha d’oferir la URV
 • L’Enfortiment de la negociació col·lectiva.
 • Universitat Pública, autònoma i de qualitat.

Eixos principals

 •  Cap a les 32h setmanals. Compensació de les hores extraordinàries voluntàries 1h normal=1,5h lliures de servei; 1h festiva: 1h 45’ lliures de servei; 1h nocturna: 1h 45’ lliures de servei.
 • La reducció de jornada voluntària per al PTGAS majors de 60 anys
 • La jubilació parcial com una de les mesures de jubilació del PAS funcionari (PTGAS) a l’art 67 recollides al TREBEP.
 • El compliment per part de la URV de l’exercici del dret a la Jubilació parcial del PAS Laboral, recollida en el seu conveni  col·lectiu. 
 • La recuperació del complement de Jubilació per al PAS Funcionari. 
 • Seguir avançant en mesures de conciliació de la vida personal i laboral. L’ Avenç en la gestió flexible del temps de treball. Espais de lactància en condicions i amb totes les garanties de seguretat i higiene.
 • L’Enfortiment de la negociació col·lectiva.
 • Universitat Pública, autònoma i de qualitat.

Eixos principals

 • Mesures d’estalvi energètic i protecció del mediambient.
 • L’Enfortiment de la negociació col·lectiva.
 • Universitat Pública, autònoma i de qualitat.