Document a consulta: “Criteris d’Avaluació i Requisits Mínims de Referència dels Mèrits i Competències requerits per obtenir l’Acreditació”

ANECA ha publicat un document anomenat “Criteris d’Avaluació i Requisits Mínims de Referència dels Mèrits i Competències requerits per obtenir l’Acreditació”, que estarà en consulta fins al 29 de febrer de 2024.

 

El primer que ha de deixar clar la UGT és que d’acord amb l’article 37.1 de l’EBEP de 2015, aquests temes són d’obligada negociació amb les organitzacions sindicals, ja que es tracta d’avaluació del rendiment i per llei són objecte irrenunciable de negociació, de manera que si s’han de fer al·legacions, haurien de ser en el sentit de proposar una esmena a la totalitat per la manca absoluta de negociació col·lectiva.

 

No obstant això, hi ha algunes al·legacions que ja vam enviar al secretari general d’Universitats el 15 de juny de 2023, que lamentablement, en les presents recomanacions no han estat tingudes en compte, unes vegades per seguir en la inconcreció del Reial decret 678/2023, de 18 de juliol, pel qual es regula l’acreditació estatal per a l’accés als cossos docents universitaris i el règim dels concursos d’accés a places d’aquests cossos, altres per no resoldre els problemes que ja s’enumeraven i que no s’han intentat solucionar amb la proposta actual. Algunes propostes de la UGT que necessiten millorar-se en la proposta d’ANECA són les següents:

 

  1. Tot i que l’avaluació qualitativa s’obre pas, el que hauria de reduir la càrrega de treball en l’acreditació, no obstant això, la rigidesa en els mínims de 50 punts en els diferents apartats fa que els candidats a Professor/a Titular d’Universitat (PTU) i Catedràtic/a d’Universitat (CU) hagin de demostrar competència en totes les facetes, inclosa la Gestió, que no hauria de ser exigible, ja que no està al seu abast de la majoria del PDI (Com el seu nom indica són Personal Docent i Investigador, afegiu-hi la G de Gestió si això és el que vol ANECA).

 

  1. Estades mínimes obligatòries. UGT ja va sol·licitar que s’eliminessin els mínims en les estades i que es consideressin mèrits i no requisits. A més, sol·licitem que es puguin acumular estades de menys d’un mes per facilitar la conciliació.

 

  1. La transferència ha de considerar-se també com un mèrit i no com un requisit, particularment en el cas de l’acreditació a CU.

 

  1. Les qüestions de lideratge es veuen molt mediatitzades pel rendiment dels càrrecs unipersonals de gestió als quals no és fàcil accedir i, per tant, no pot ser vinculant el seu exercici per a l’acreditació.

 

  1. El temps requerit com a professor associat de ciències de la salut per a l’acreditació a catedràtic és excessiu. Molts d’ells tenen un contracte de tres hores setmanals, la qual cosa implica que per a l’acreditació a CU es requeririen 20 anys de dedicació a temps parcial, quan actualment s’obté una C, compensable, amb 12 anys d’exercici.

 

  1. La necessitat de ser IP per a l’acreditació a CU amb garanties trenca la flexibilitat anterior i farà que els grups de recerca es divideixin i es difuminin.

 

  1. Els canvis proposats haurien de comportar una transitorietat de manera que els criteris anteriors conviuen amb els nous mentre les carreres universitàries s’adapten als nous criteris.

 

  1. Hi ha una discrepància amb el Reial decret 678/2023, de 18 de juliol, ja que l’estada en altres universitats o centres de recerca és només requisit per a l’acreditació a PTU, mai per a CU.

 

  1. El professorat amb diferents tipus de discapacitat només té assegurada una via de no discriminació en l’exempció de les estades en altres universitats. No obstant això, aquest col·lectiu ha de tenir assegurada la no discriminació en cadascuna de les accions que es requereixen per a l’acreditació a PTU i CU.

 

El conjunt d’aquests problemes observats fa difícil per al professorat l’acceptació d’unes normes que requereixen una adequació gradual entre les anteriors i les actuals normes i sobretot, que es tinguin en compte a les organitzacions sindicals per a la negociació d’aquests criteris que afectaran les condicions laborals dels treballadors i també al conjunt del Sistema Universitari espanyol.

 

Us mantindrem informats!

 

Font: Sindicat d’Universitat i Investigació de la UGT-SP (federal)

Comparteix:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram