Teletreball per al pas de les universitats públiques catalanes

Després d’una negociació llarga i complexa, CCOO i UGT hem aconseguit signar l’Acord marc per al desenvolupament del teletreball del PAS a les universitats públiques de Catalunya en el marc de la Comissió Negociadora del Teletreball del PAS (delegada de la Mesa d’Universitats).

És un Acord marc, que caldrà desenvolupar a cada universitat i garanteix, com a mínim:


  • Que el teletreball serà voluntari.

  • Es podran fer fins a 3 dies setmanals de teletreball (amb possibilitat de fer, més dies ena situacions singulars).

  • Que, en el termini màxim de 6 mesos, hi haurà una convocatòria oberta de teletreball en cada universitat.

  • Que hi haurà una Comissió de seguiment i garanties, formada per representants sindicals i de gerència, per evitar discrecionalitats o biaixos entre serveis i unitats.

  • Que les universitats han de dotar de l’equipament necessari per teletreballar i que han de prioritzar les compres d’equipament -ordinadors portàtils- per respondre al major nombre possible de sol·licituds de teletreball.

  • Que les persones teletreballadores tindran els mateixos drets (formació, etc.) que el PAS que treballa presencialment.

  • Que les persones que teletreballin tindran dret a la desconnexió digital.

  • Que l’avaluació de riscos laborals tindrà en compte les riscos específics del teletreball (riscos psicosocials, ergonòmics i organitzatius).


Per tot això que CCOO i UGT emplacem a les universitats públiques a posar en marxa els mecanismes interns a cada universitat per implementar-lo el més aviat possible, per fer efectiu el dret a prestar els seus serveis en la modalitat del teletreball.

Comparteix:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram