Estatut del PDI, un déjà vu

Un cop més ens reunim al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats per reprendre les negociacions pel futur Estatut del PDI. En aquesta ocasió i, sota l’empara de la LOSU, s’hauria de tenir un esborrany consensuat que configuri l’avantprojecte de Llei d’aquest Estatut.

L’objectiu de la reunió, per tant, és establir un calendari específic de treball, entre els mesos de març i juny, amb periodicitat mensual i partint d’un primer esborrany complet que el Ministeri s’ha compromès a fer-nos arribar amb temps suficient abans de la primera reunió de treball.

Com a UGT, valorem positivament la intenció del Ministeri pel que fa a la necessitat de col·laborar entre totes les organitzacions sindicals. I, tot i que la reunió d’avui no era per entrar en matèria del contingut del text articulat, sí que hem posat èmfasi en una sèrie de principis i línies de treball que s’haurien d’incloure:

  • Es reclama la constitució de la taula d’universitats per negociar aquest text, amb la finalitat de poder arribar a acords vinculants per incloure en el text definitiu.
  • Independentment del recorregut de les negociacions, s’expressen una sèrie de qüestions preocupants que, especialment, després de l’entrada en vigor de la LOSU el passat mes d’abril, estan distorsionant l’aplicació d’aquesta Llei.
  • Ens sembla que el Ministeri pot pecar de cert optimisme a l’hora de planificar les reunions per a l’elaboració de l’Estatut. L’experiència ens porta a pensar que és curt l’espai de temps per a aquesta negociació.
  • Sense voler interferir en els possibles acords de les reunions del grup de treball que sobre la implantació de la LOSU s’estan celebrant en aquests dies, hem volgut explicitar els importants reptes i desajustos de l’aplicació de la LOSU i les possibles reinterpretacions que, després de la decisió de sol·licitar moratòries en les disposicions transitòries 7ª i 12ª, pugui donar lloc a situacions de major confusió.
  • Especial atenció mereixen els col·lectius de professors més precaris com els substituts, la nova figura de professor associat, els visitants i com es puguin veure afectats després de l’aprovació d’una mesura anterior. Així mateix, cal tenir en compte el perjudici ocasionat als professors titulars d’escola universitària que, si es paralitza la disposició 12ª, puguin veure modificada la seva dedicació docent a l’alça.
  • Hem reclamat de nou un finançament suficient i sostenible per a la implantació plena de la LOSU.

Com a conclusions de la reunió d’avui, el Ministeri es compromet a mantenir la negociació oberta i flexible, dotant la taula d’un reglament de funcionament propi.

Un cop més, hem recordat al Ministeri les nostres reivindicacions:

  • Reduir la temporalitat laboral a les Universitats Públiques, que no hauria de superar el 8%.
  • És urgent solucionar el problema de la compatibilitat en el cas de la figura del professor/a substitut/a.
  • Expressar el malestar generalitzat davant de la publicació per part de l’ANECA dels esborranys per a acreditacions, en alguns casos contradictoris amb la mateixa LOSU, i sense comptar amb representació sindical.

 

Font: Sindicat d’Universitat i Investigació de la UGT-SP (federal)

Comparteix:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram