Acord Mesa d’Universitats. Permisos i millores retributives.

Avui, 20 de març de 2024 ha estat convocada la Mesa d’Universitats a la qual la UGT hi ha participat com a segon sindicat amb més representativitat. L’ordre del dia, portava a discutir sobre dos documents, i aprovar-los, si fos el cas. Proposta d’acord Mesa Universitats modificació concilia Proposta acord reconeixement triennis i increments retributius […]