Comitè PAS-L

Coneix als candidats
i candidates

Reprodueix el vídeo quant a Sergi Llurba.00_00_16_00.Imagen fija001
Reprodueix el vídeo quant a Esther Torrens.00_00_13_04.Imagen fija001

Candidatura PAS-L
Grups I i II

Sergi Llurba Balanyà

Tècnic Servei Lingüístic i Publicacions

Oscar Lorite Jodar

Servei de Recursos Informàtics i TIC

Miguel Ángel Lambán Launes

Servei de Recursos Informàtics i TIC

Esther Torrens Serrahima

Departament d’Enginyeria Química

Maitane Najarro García

Unitat de Gestió Administrativa Descentralitzada (UGAD)

Maria del Carmen Bermudo Redondo

Departament d’Enginyeria Química

Anton Ivanov Dafinov

Departament d’Enginyeria Química

Candidatura PAS-L
Grups III i IV

XAVIER SEGARRA VICENTE

Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

ANA TROJANOWKA

Departament d’Enginyeria Química

JAVIER PIJUAN CASCON

Departament d’Enginyeria Mecànica

MONTSERRAT BERDUN RIVAS

Centre de Recursos, Aprenentatge i Investigació. Campus Sescelades

MIGUEL PABLO OTEIZA DE LA CUADRA

Oficina de Compromís Social (OFES)

LOURDES MIRO FERRE

Centre de Recursos, Aprenentatge i Investigació. Campus Vilaseca